Etter 13 måneder med byggemareritt for butikkene, ser det nå slik ut utenfor

Arbeidet med å lage fortau ved Domus-senteret er i gang.