Narvik-elev fikk tilgang til en annen elevs konto – sendte ufine e-poster til medelev og lærer

Rektor ved Skistua skole forsikrer om at de har gode rutiner for datasikkerhet på skolen, og sier at hendelsen ble tatt hånd om umiddelbart.