Narvik – en ja-kommune?

Olav Sigurd Alstad, tidligere ordfører i Narvik.

Olav Sigurd Alstad, tidligere ordfører i Narvik.

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I et åpenhjertig intervju med Fremover, gir rådmannen i Narvik uttrykk for en smule frustrasjon over kommunens tendens til negativitet mot dette og hint. Hvem som gir uttrykk for denne nei – holdningen, og hva negativiteten er rettet mot, er imidlertid noe uklart.

Rådmannen mener at denne holdningen tydeligvis er en årsak til den negative befolkningsutviklingen i kommunen. En slik konklusjon er for å si det mildt, bygd på et noe sviktende grunnlag.

Det synes som om bakgrunnen for avisens intervju med kommunens øverste administrative leder bunner i motstand mot å benytte siste rest av Taraldsvikjordet til etablering av dagligvarebutikk. Jeg slutter meg til rådmannens utsagn om at et nei til flere dagligvarebutikker, er et dårlig argument. Det skulle ha tatt seg ut om kommunestyret skulle avgjøre hvilke forretninger som skulle få anledning til å etablere seg i kommunen. Imidlertid er det kommunens oppgave å bestemme hvor slike etableringer skal skje.

LES OGSÅ:

Ifølge gjeldende plan for det aktuelle området, er det ingenting i veien for en slik etablering. Men både gjennom avisinnlegg og ikke minst i sosiale media, er det gitt uttrykk for at Elvedalen vil forringes, og hindre en videre utvikling av et parkområde store deler av byens befolkning ønsker å slå ring rundt. Trafikale argumenter er også vektlagt av dem som har ytret seg mot en slik etablering.

De valgte kommunestyrerepresentanters er befolkningens fremste tillitsvalgte. En slik rolle krever selvsagt evne til å uttrykke seg. Men like viktig er evnen til å lytte. I denne aktuelle saken tror jeg neppe det er spesielt vanskelig å tolke at det store flertall av byens befolkning ikke ønsker å benytte området til dagligvarebutikk. Rådmannen argumenterer med at denne etableringen vil bety sårt tiltrengte arbeidsplasser. Uten å belære rådmannen, er det vel like klart at en overetablering vil bety tap av arbeidsplasser i andre deler av dagligvarebransjen.

En negativ befolkning?

Rådmannen argumenterer sterkt for at vi må lære oss å si ja til etableringer. En slik ja – holdning vil slik jeg tolker administrasjonssjefen, skape nye arbeidsplasser og befolkningsvekst. Intervjuet gir noen vage pekepinner om hva vi bør si ja til. Tolker jeg rådmannen rett ønsker han en mere liberal holdning til hus- og hyttebygging, liberale regler for scooterkjøring og heliskiing. Jeg skal passe meg vel for å argumentere for og imot rådmannens synspunkter. Men det kan ikke være ukjent for rådmannen at dette er politiske spørsmål det står strid om. Rådmannen kan vel neppe i fullt alvor mene at seriøse interesseorganisasjoner ikke skal kunne gi uttrykk for negative synspunkter i slike spørsmål. I et demokratisk samfunn må også kommunens øverste byråkrat gi mennesker som ikke deler hans syn, full rett til å ytre sine meninger. Dette bunner ikke i negative holdninger, men ulikt syn hvordan vi ønsker en framtidig utvikling.

En attraktiv kommune

Narvik kommune har vel i mange henseender vært en kommune som i stor grad har takket ja, til for eksempel Kongsberg Våpenfabrikk, Solcellefabrikk Vindmøller eller etablering på utfyllingsområdet i Ballangen. Det er ikke alltid en ser konsekvensene av et ja.

Selvsagt er seriøse investorer interessert i kommunal tilrettelegging for en fremtidig etablering. De ansatte i en slik etablering er bedriftens viktigste kapital. Og da blir kanskje spørsmålet; hva ønsker de ansatte av et attraktivt bysamfunn. Alt tyder på at gode og trygge skoler og barnehager, et rikt kulturliv, attraktive park og lekeområder og muligheter for et variert friluftsliv og livsutfoldelse skaper attraktive kommuner.

I en vanskelig økonomisk situasjon for kommunen, har jeg stor forståelse for behovet for å tenke nytt. Derfor sier jeg velkommen til rådmannens invitasjon om nytenkning. Etter min mening ligger ikke svaret umiddelbart i rådmannens smule frustrasjon.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken