De siste ni månedene har Forsvaret ansatt 100 nye personer på Evenes flystasjon. Nå er det over 470 ansatte og soldater på flystasjonen. Harstad har nesten fem ganger så mange innbyggere fra ansatte på flystasjonen som Narvik. Og bare en brøkdel; 16 av de 274 ansatte på flystasjonen har valgt å etablere seg i Evenes.

Flere pendlere

I oktober var det rundt 170 ansatte og 150 vernepliktige soldater som driftet Evenes flystasjon. Siden da har fortroppen til de nye maritime patrulje flyene ankommet Evenes flystasjon.

De øvrige av de mellom 500 og 600 som skal jobbe på Evenes flystasjon kommer ikke før høsten neste år. Da legges Andøya flystasjon ned, og de nye P-8 Poseidon maritime patruljeflyene overtar for P-3 Orion som i dag opererer fra Andøya flystasjon.

Men veksten i antall ansatte fra oktober har ikke ført til at like mange har bosatt seg i Evenes og i kommunene rundt. I oktober hadde 34 av de ansatte pendlerstatus. I dag er dette tallet over det dobbelte; 81 av de ansatte på flystasjonen er pendlere.

Ønsker at flest mulig bosetter seg lokalt

Tallet overrasker ikke luftvingsjef oberst Eirik Guldvog på Evenes flystasjon.

– Det er sånn omtrent som forventet. Flesteparten av de 40 teknikerne som kommer fra Bodø, pendler.

– Også P-8-mannskapene som vi hentet hjem fra USA har sitt bosted andre steder i landet, forteller Guldvog.

Både luftvingsjefen og Forsvaret har tidligere uttalt at det er et ønske om at flest mulig bosetter seg i kommunene rundt flystasjonen. Det er av blant annet beredskapsmessige årsaker.

Men luftvingsjefen fremhever det han mener er positivt; at 120 av de 274 ansatte har bosatt seg i og i nabokommunene til Evenes; i Harstad, Tjeldsund, Narvik – og Evenes.

– Jeg ser en økning i antall lokalt ansatte. At antallet pendlere har økt, er forventet. Det var noe jeg også uttalte i oktober.

Tallet vil stige

Fram til og etter at Andøya flystasjon legges ned høsten til neste år, tror Guldvog at antallet lokalt bosatte vil øke.

– Det bygges, og når hus og annet står ferdig i år og til neste år så regner jeg med at antallet lokalt bosatte vil øke. Altså bosatte i Harstad, Tjeldsund, Evenes og Narvik.

Så mange flere enn i dag vil det imidlertid ikke bli ansatt på flystasjonen før det operative ansvaret overføres fra P-3 Orion til P-8 Poseidon på Evenes, og Andøya flystasjon legges ned neste høst.

– Årets økning tok vi i januar da vi fikk teknikerne fra Bodø og de to siste besetningene hjem fra USA, forklarer Guldvog.

Harstad er vinneren

I oktober i fjor hadde 10 av de 170 ansatte bosatt seg i Evenes. Nå har tallet steget med 6 nye til 16.

I oktober i fjor hadde 12 av de 170 ansatte valgt Tjeldsund som bostedskommune. Nå har tallet steget med 11 til 23.

Harstad er kommunen der flest har valgt å bosette seg. I oktober i fjor hadde 49 av de 170 ansatte bosatt seg i Harstad. Nå har antallet steget med 15 til 64.

Narvik kommune er taperen i kampen om ansatte på Evenes flystasjon. I oktober bodde 9 av de 170 ansatte i Narvik. Nå er tallet 14, en økning på 5.

Dette er ifølge tall Fremover har hentet fra Forsvaret.

Ingen ledige hus

Evenesordfører Terje Bartholsen sier han ikke er fornøyd med antall ansatte som har valgt å bosette seg i vertskommunen. Han er fortsatt ikke forundret over at tallet er relativt lavt.

I oktober i fjor uttalte Bartholsen dette: – Vi får ikke nye innbyggere uten at de har hus å bo i. Og i Evenes er det i dag ingen ledige hus. Vi må stimulere til boligbygging i et høyere tempo enn i dag.

Og fortsatt er det boligmangel i Evenes.

– Vi har ingen ledige hus. Så lenge vi verken har tjenesteboliger eller ledige hus på utleiemarkedet, så får vi ikke tilflyttere, sier Bartholsen i dag.

– Både Narvik og Harstad har et fungerende boligmarked som gjør at de kan absorbere tilflyttere. I Evenes kommer vi ikke videre uten at det bygges boliger, slår han fortsatt fast.

120 nye boliger

Evenesordføreren sier at det det er uhyre viktig for kommunen at arbeidet med boligbygg får høyeste prioritet – og at det ikke kommer hindringer i veien for arbeidet.

– Det vil gå rett ut over bosettingen i kommunen.

Bartholsen legger til at noe av forklaringen kan være at flere av de ansatte trolig var bosatt i regionen før de tok jobb på flystasjonen, og at det for disse ikke ville være naturlig å flytte til Evenes.

– Mange hadde sannsynligvis jobb på innlandet før de fikk jobb på Evenes. Det kan være noe av forklaringen.

Men når den neste store runden med nyansatte kommer til Evenes håper Bartholsen at situasjonen er endret.

– Det er planer om igangsetting av rundt 120 nye boliger i Evenes, i år og til neste år. Ikke alt vil bli realisert, men et betydelig antall.