Narvik fikk ubåt-besøk. Her er grunnen

KNM Uredd er på rutinemessig tokt i Nord-Norge.