Narvik-firma konkurs: Skylder skatt og arbeidsgiveravgift

Narvik-firma begjæres konkurs av kemneren.