– Vi er gode

Kameratene Nicolas Garnes og Vebjørn Elvebakk Rønning var sikker på egen kompetanse før de skulle kjøre freeride konkurransen i fjellet.