Gå til sidens hovedinnhold

Narvik har ikke råd til at rådmannen velger hemmelighold

Åpenhet skal være hovedregelen for en kommune. At rådmannen har bestemt at det skal være hemmelighold rundt innspill til kommuneplanen, er svært problematisk. For å si det forsiktig.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Det har stormet rundt forslagene til områder for utbygging av vindmølleparker i Narvik kommune. Etablering av vindmølleparker i en kommune er i seg selv kontroversielt, og det er vanskelig å unngå en opphetet debatt.

Men Narvik kommune har tilført debatten en helt egen dimensjon, og rotet til både prosessen og det offentlige ordskiftet om kommuneplanen og vindkraft. Slik ble det da rådmann Lars Skjønnås besluttet at selskapene bak innspillene skal være anonyme. Dette har han tilsynelatende gjort uten at selskapene egentlig har bedt om det, selv om han hevder det. For i torsdagens kommunestyremøte ble det kjent hvem som står bak de hittil anonyme innspillene: Nordkraft, Statskog og Arise Norway.

Les også

Nå er det klart hvem som står bak de omdiskuterte vindkraft-innspillene

Nordkraft sier de ikke visste at de gikk inn i en hemmelig prosess. De har ikke bedt om å få være anonyme, og har åpenbart ikke noe ønske om det heller. Hvis ønsket var hemmelighold hadde ikke Nordkraft-direktør Eirik Frantzen gått ut i Fremover for å kommentere selskapets holdning til vindkraft.

Statskog sier de ikke har sendt inn noen innspill til kommuneplanen om vindkraft.

Arise Norway har Fremover foreløpig ikke lyktes i å finne ut av om eksisterer eller ikke. Til nå har vi måttet ta assisterende rådmann Lars Normann Andersens ord på at selskapet eksisterer og at de faktisk har levert et innspill til kommunen anonymt. For det er ikke mulig å finne verken selskapet eller noen som kan bekrefte eller avkrefte at de har bedt om hemmelighold rundt sitt innspill – eller i det hele tatt har levert et innspill. Fremover har ikke gitt opp å finne ut av hvem som står bak Arise Norway og hva de har foreslått.

Narvik er ikke tjent med å ha en rådmann som etterstreber hemmelighold. Det er alvorlig i seg selv, men like alvorlig er det at rådmannen tilsynelatende ikke forstår at måten prosessen er besluttet gjennomført, er problematisk. Skjønnås sier at han er overrasket over hvordan debatten er blitt.

En rådmann skal ikke la seg overraske av at innbyggerne krever åpenhet i kommunen. Å la seg overraske av at innbyggere og kommunestyret reagerer på at prosessen kjøres med hemmelige avsendere, er i beste fall naivt. I verste fall er det arrogant.

Les også

Overrasket over retningen vinddebatten har tatt

Åpenhet skal være hovedregelen i Narvik kommune. Unntakene skal begrunnes. I denne prosessen legger rådmannen til grunn at hemmelighold skal være hovedregelen, og at unntakene fra hemmelighold – altså åpenhet om hvem som står bak innspillene til kommuneplanen – skal begrunnes. Det er mildt sagt svært problematisk, og svekker tilliten til både Narvik kommune og Futurum, kommunens næringsselskap.

For når rådmannen finner det for godt å beslutte hemmelighold i denne saken, i hvilke andre saker kan han finne på å gjøre det samme senere? Det hjelper ikke at rådmannen hadde gode intensjoner. Til Fremover sier rådmann Skjønnås at han valgte anonymisering fordi han mente det var viktigere å diskutere innholdet i forslagene, ikke hvem som kom med innspillene. Ved å unnta for offentligheten hvem som kom med forslagene, mente han at debatten ville dreie seg om innholdet i forslagene og ikke selskapene bak.

På hvilken måte er dette argumentet prøvd opp mot offentlighetsloven? Loven sier at utgangspunktet er at det skal være åpenhet og offentlighet rundt det blant annet en kommune og dets selskaper foretar seg. Hvis kommunen finner gode grunner for å unnta noe fra offentligheten, skal det hjemles i offentlighetsloven. Og det skal vurderes opp mot de hjemlene som åpner for å unnta informasjon fra offentligheten. Ikke opp mot hvordan rådmannen tror åpenheten vil påvirke debatten eller ikke.

Les også

Mener rådmannen setter omdømmet til selskapet på spill: – Ufattelig klønete løst

Rådmannen påvirker debatten så til de grader ved å kreve hemmelighold. Det er umulig for deg og meg å vite med hvilken troverdighet forslagsstilleren kommer med sitt innspill. Vi vet heller ingenting om motiv, og i det offentlige ordskiftet har man heller ingen å rette verken spørsmål eller innsigelser til som kan svares ut.

Futurum viftet med det hvite flagget og sa tidlig at «det var ikke oss» da debatten begynte å rulle. I Fremover har leserbrevskribenter trukket sine leserbrev, eller blitt nødt til å endre dem kraftig, når avisen har gjort dem oppmerksomme på hvordan kommunen har innrettet muligheten til å komme med forslag. De som har trukket innlegget har fortsatt sterke meninger om vindkraft, men de får vi ikke høre nå – fordi leserbrevskribentene syntes det ble for vanskelig å reagere på et forslag når de ikke visste hvem de skulle stille til ansvar for forslagene.

Les også

Narvik i vinden: Enda flere vindparker foreslås

Dette er dessverre ikke første gang vi ser at Narvik kommune bruker hensynet til det offentlige ordskiftet som begrunnelse for å unnta noe fra offentligheten. Vi så det da Narvik kommune holdt en pressekonferanse om smittesituasjonen i Narvik kommune, og nektet å si noe om hvilke butikker en koronasmittet person hadde besøkt. Det viste seg i ettertid at kommunens smittevernlege hadde gode grunner for ikke å si noe om det. Men under pressekonferansen var kommunens gjentatte beskjed at man ville unnta denne opplysningen fordi man var redd for hets mot butikkene det gjaldt. Det igjen førte bare til spekulasjoner og mistillit mot kommunens koronahåndtering.

Les også

Taushet som strategi kan gjøre en vanskelig kamp vanskeligere

I Norsk presseforbunds åpenhetsindeks fra 2018 havnet Narvik kommune langt nede på listen over de mest åpne kommunen i Nordland, med 12 poeng. Den mest åpne kommunen dette året – Vefsn kommune – fikk til sammenligning 21 poeng. Så kan du si at mye har skjedd siden 2018. For eksempel at også Ballangen og halve Tysfjord kommune er blitt en del av Narvik kommune. Det har nok dessverre hjulpet lite, for Ballangen fikk bare åtte poeng i den samme indeksen. Tysfjord havnet på absolutt siste plass i Nordland med ett stakkarslig poeng, noe som er en prestasjon i seg selv.

Les også

Skuffende lukkethet

Poenget er uansett at Narvik kommune har lite å gå på. Tilliten til at kommunen etterstreber mest mulig åpenhet er tynnslitt fra før. Med rådmannens påfunn om hemmelighold rundt noe som er så avgjørende viktig for innbyggerne i Narvik som kommuneplanen, som sier noe om hvordan arealene skal disponeres av kommunen i mange år fram i tid, får tilliten en ekstra stygg ripe.

Det har ikke Narvik kommune råd til, og det kan ikke kommunen tillate seg noen gang igjen. Åpenhet må være hovedregelen. Ikke hemmelighold.

Kommentarer til denne saken