I alt skulle den nye cruisekaia hatt anløp av 30 skip i år.

Lyspunkt

– Vi fikk besøk av fem av dem før korona. Det er fem flere enn mange andre som har fått cruisesesongen sin helt ødelagt, påpeker markedssjef i Narvik havn, Grethe Parker, som et lite lokalt lyspunkt.

Når 25 anløp har avlyst, innebærer det et bortfall av svært mange gjester. Nesten 35.000, ifølge Parker.

– Det betyr at regionen også har gått glipp av betydelige beløp, sier hun og bruker SSBs tall når hun beregner omsetningssvikten til knappe 30 millioner kroner.

– En cruisepassasjer legger normalt igjen rundt 850 kroner. Og når nesten 35.000 av dem blir borte, så blir tallene store, fastslår hun og understreker at dette er beskjedne estimat.

Tallene kan med andre ord være enda større.

Forbereder neste år

Bortfallet av turister har ført til at guidene heller ikke har hatt noen å ta med seg på tur.

– Men de som normalt guider i Narvik er ikke fast ansatte, og dermed er det ingen som er permittert som følge av situasjonen. Men vi har jo på den andre siden ikke hatt noen oppdrag å tilby dem eller annet servicepersonell, sier Parker som legger til:

– Narvik havn er jo heldigvis ei havn som har mange andre ting å leve av.

Les også:

Nå forteller hun om et stort arbeid bak kulissene for å forberede 21-sesongen, som hun også regner med blir preget av korona-situasjonen.

Skjerper sikkerheten

– Det er booket 50 skip for 2021-sesongen.

– Totalt er det snakk om rundt 49.000 gjester, opplyser hun.

Og de representerer en mulig omsetning på 40 millioner kroner for reiselivet lokalt.

– Nå utarbeides protokoller, blant annet i samarbeid med helsemyndighetene, DNV og rederiene, for hvordan vi skal kunne håndtere situasjonen. Det handler blant annet om testing av passasjerer og dokumentasjon på at slike er gjennomført, og om hvordan folk skal komme seg trygt av og på skip.

– Det kan tenkes at vi må skille atkomstveiene til og fra skipene, slik at passasjerer som går av og går om bord ikke blandes, forklarer hun.

Les også:

Hurtigruten

– Det kan også få betydning for kapasiteten på bussene. For eksempel at de som kunne fraktes til Polar Park med tre busser, nå vil ha behov for seks.

Og allerede i januar kommer Hurtigrutens ekspedisjonsskip – om alt går som planlagt.

– Det er ingen endringer så langt, bekrefter Parker som svarer dette på hva hun tenker om det som er kommet frem om selskapets håndtering av smitten på «Roald Amundsen», og om det vil ødelegge også for neste sesong:

– Det er uheldig at det har skjedd. Men smitteutbrudd kunne like gjerne forekommet på andre skip, det er jo det som er det skumle med denne situasjonen.

– Derfor er det viktig at det nå utarbeides rutiner som gjør at vi kan være godt forberedt til en eventuell åpning.