Finsk næringsliv ser store muligheter i Narvik: – Jernbanen finnes allerede, og vi i Finland trenger å tenke nytt

Ledelsen i Lapplands handelskammer i Finland er imponert over mulighetene i Narvik.