Stig Winther ber i sitt siste budsjett som leder, årsmøtet tirsdag kveld godkjenne rekordbudsjett på over elleve millioner kroner for 2020. Det er mange millioner kroner over det Mjølner vil legge frem i et svært redusert 2020-koronapåvirket budsjett.

Andre sesong

Narvik har flere dyktige enkeltidrettsutøvere. Byen har også et lag i norgeseliten. Narvik Hockey starter høsten 2020 på sin andre sesong på øverste nivå. Getligaen smaker. Men det koster. Under årsmøtet tirsdag kveld legger leder Stig Winther frem et regnskap med vel tre tusen kroner i minus.

– Det synes jeg er bra, men tanke på den økte aktiviteten vi har hatt i Getligaen, sier han.

Les også:

I 2019 omsatte Narvik Hockey for litt over 8,8 millioner kroner. I budsjettforslaget for 2020 øker det tallet til over 11 millioner kroner.

– Det er opp godt over to millioner kroner, avgående leder, Stig Winther?

– Ja, det koster å være i Getligaen. Vi har justert budsjett etter første sesong, og vi er blant de lagene med lavest budsjett i toppligaen, hevder han.

Store tall

Narvik Hockey har som mål å nå sluttspillet senvinteren 2021. Det betyr økt omsetting, mer penger inn, men også betydelig mer ut i form av reiser og overnatting.

Narvik Hockey har aldri hatt et så store tall før. På utgiftssiden øker både reise - og bokostnader, og lønnsnivået går opp. Nærmere tre millioner settes av til reise og overnatting.

– Vi øker budsjettet for trenere til 800.000 kroner, og lønn spillere er satt til to millioner kroner. Det må vi ha skal ha skal vi ha mulighet til å nå sluttspill, er han tydelig på.

Les også:

Narvik Hockey har mange store utgiftsposter. Som dommere til Getligakampene hjemme. I 2020 regner Narvik med å bruke 550.000 kroner bare på dommere i Getligaen. Så kommer U 18 i nasjonal serie i tillegg.

Godt over 600.000 kr

– Vi må kalkulere med dommerutgifter langt over 600.000 kroner totalt, mer enn antyder Winther.

En annen betydelig utgift er hockeyutstyr. Her budsjetter klubben en utgift på hele 864.225 kroner i 2020.

I regnskapet som legges frem til godkjenning tirsdag kveld, så merker vi oss at en sprekk i faktiske utgifter i forhold til budsjettforslaget. Lønn spillere, trenere var budsjettert til 2.079.600 kroner. Regnskapet endte opp med 2.506.041..

– Vi måtte hente spillere og bruke penger for å kunne henge med, sier Winther om den betydelige økningen fra budsjett til det som ble tallet i regnskapet.

Resultatregnskap 2019, nøkkeltall:

 • Salgsinntekter: 6.625.992 kroner
 • Annen driftsinntekt: 2.195.408 kroner
 • Lønnskostnader: 2.506.618 kroner
 • Årsresultat: minus 3.311 kroner

Sum egenkapital pr 31.12 2019: - 146.967 kroner

Til den negative egenkapitalen, skriver styret i årsberetningen: Klubben har et regnskapsmessig underskudd i 2019 på kroner 3.311,46 kroner, og egenkapitalen er negativ med med 146.967. Likviditetssituasjonen er på samme tidspunkt ikke tilfredsstillende. Klubben gjør det bra sportslig og det er iverksatt tiltak som skal sikre at klubben bedrer sin økonomiske situasjon i 2020. Styret mener at fremtidsutsiktene tilsier at fortsatt drift kan legges til grunn.

Les også:

Budsjett 2020, nøkkeltall:

Inntekter

 • Kontingent: 105.000 kroner
 • Samarbeidsavtaler/sponsorer: 6.306.300 kroner
 • TV-avtale: 750.000 kroner
 • Salg effekter: 355.000 kroner
 • Treningavgift: 260.000 kroner
 • Billettsalg: 1.625.000 kroner
 • Kafesalg, kiosk/supportershop: 550.000 kroner
 • Tilskudd/dugnad/lotteri: 800.000 kroner
 • Sommerhockeyskole: 100.000 kroner

Utgifter:

 • Leie ishall trening/kamp: 550.000 kroner
 • Spillerlønn: 2.000.000 kroner
 • Trenerlønn: 800.000 kroner
 • Utstyr: 925.000 kroner
 • Administrativ kapasitet: 550.000 kroner
 • Reiser kamper, med mat og overnatting: 2.950.000 kroner
 • Reiser treningskamper: 110.000 kroner

Dette sier styret

Styret har følgende kommentar til tallene som legges frem for 2020:

I styrets forslag til budsjett 2020 mener vi det er foretatt en forsiktig vurdering av både inntekter og kostnader. Klubben har gode samarbeidspartnere, klubben har fått gode tilbakemeldinger på god økonomistyring, og at man i stor grad vil fortsette å drifte på dugnadsbasis. Organisasjonen vil bli forsøkt styrket, ved å ansette ytterligere kapasitet i administrasjonen. Her er forslag på å utvide en stilling relatert til marked.

Styret i 2019 har bestått av:

 • Leder: Stig Winther
 • Nestleder: Bjørn Tormod Nilsen
 • Styremedlemmer:
 • Marte Karoliussen
 • Terje Feragen
 • Alexander Lie
 • Anne Signe Mangersnes
 • Sigbjørn Normann
 • Geir Solheim
 • Kjetil Hansen