Narvik Høyre har jobbet seg gjennom rådmannens budsjettforslag, og de er ikke i tvil om at neste års budsjett er stramt og et budsjett det er vanskelig å få gjort de store endringene i.

For Narvik Høyre er det spesielt to saker som de vil ha flertall for i neste års budsjett. Det er bygging av ny Frydenlund barneskole og Kjøpsvik oppvekstsenter, to skoler som er nedslitte og klar for opprustning. Og det er opprettholding av institusjonskjøkken i Bjerkvik, Ballangen og Kjøpsvik, som i årets budsjett er foreslått lagt inn under felleskjøkkenet på Furumoen.

Dette er det gruppeleder Paul Rosenmeyer har fått beskjed fra partiet om å kjempe for.

Vi har fått flere innspill til budsjettet, og det er to ting som går igjen, nye skolebygg og bevaring av institusjonskjøkken.

Barn og unge er en viktig prioritering for oss, elevene fortjener moderne skolebygg.

Frydenlund skole har ventet veldig lenge på ny skole, det prosjektet må realiseres nå. Kjøpsvik oppvekstsenter er også i dårlig forfatning, så den må også bygges ny nå.

Vi vet at kost og ernæring er viktig for trivsel og helse. Derfor er det viktig for Høyre å bevare institusjonskjøkken i Bjerkvik, Ballangen og Kjøpsvik.

Det er litt å spare på ha et felleskjøkken, men det vil bli et ekstra arbeidspress ute i avdelingen når oppvarming og servering skal gjøres der.