Skaden på kirkespiret mye større enn antatt: – Kan i verste fall falle ned

Kirkespir på Narvik kirke må byttes ut på grunn av forfall, men kirkevergen har ikke midler.