Står overfor mange krevende oppgaver: Likevel god stemning og optimisme i folkekirken

Det sittende Narvik kirkelige fellesråd hadde sitt siste møte denne uka. Det ble feiret med kake og rosende ord fra kirkevergen. Og fra fellesrådets valgte ledelse som tilbakebetalte anerkjennelsen.