Narvik kommune fremskynder en rekke million-investeringer for å hjelpe næringslivet