Narvik kommune frykter handelslekkasje ved etablering av ny grensebutikk

Lunken holdning til den nye storbutikken på grensen.