Fremover 22.03.22 hadde et meget interessant debattinnlegg skrevet av MdGs Bror Martin Hansen. I artikkelen påpeker debattanten at Narvik kommune har en gjeldsgrad på ca 120%. Etter finansdepartementets og KS sine regnskapsnormer, hvor havn, vann og avløp er en del av regnskapsgrunnlaget, er Narvik kommunes gjeldsgrad 150% (Narvik Senterparti viser til konsolidert årsregnskap 2020). I flere oppslag i avisa Fremover er det fremhevet at det er fortsatt mulig å låne penger, og at Narvik kommune kan spare ved å låne for å bygge nye bygg. I budsjettet for 2022 er det lagt inn ca. 130 millioner Nkr til renter og avdrag på lån. Etter utbygging av helsehus, skole og basseng i Kjøpsvik og skole på Frydenlund vil Narvik kommune få 39 millioner Nkr i ekstra utgifter i renter og avdrag. (Utregningene er basert på avdrag og renter på eksisterende gjeld i budsjett 2022). På toppen skal det investeres 270 millioner Nkr på ny barnehagestruktur. Dette utgjør en utgift på 17 millioner Nkr årlig i avdrag og renter. Summert en årlig utgift til avdrag og renter på 186 millioner Nkr med dagens rentenivå.

Etter Norges banks rentebane vil renten stige med 2% innen utgangen av 2023. Det betyr at renteutgiftene vil stige med ca. 70 millioner Nkr hvert år. Konsekvensene er at de totale utgiftene stiger til 256 millioner Nkr i renter og avdrag. Gjennomsnittlig har Narvik kommune gått 60 millioner Nkr i underskudd på driftsregnskapet årlig de 3 siste år. Den logiske konklusjon er at Narvik kommune i fremtid må ta ned driften med ca. 216 millioner Nkr, tilsvarende omtrent 15% av totalt driftsbudsjett. Narvik Senterparti kan ikke finne innsparing tilsvarende denne summen i sakspapirene i barnehage -og skolestruktursaken. Senterpartiet har derfor følgende spørsmål: Må hver 6. ansatt i Narvik kommune finne annet arbeid? Dersom disse må gå, hva er igjen av tjenesteproduksjon i de nye byggene?

Narvik Senterparti må på det sterkeste advare mot en holdning og en oppfattelse at å investere i nytt alltid er billigere enn å ta vare på det man har. Ministeren for høyere utdanning, Ola Borten Moe,har i en artikkel i Dagens Næringsliv av 27.03.22 gått kraftig ut mot overinvesteringer i nybygg. Borten Moe skriver at byggenæringen har en stor usikkerhet knyttet på fremtidig tilgang på betong, stål og byggevarer. Han hevder videre at “penger er bare papir eller tall om du ikke kan omsette det i arbeid, varer eller tjenester.”

Med signaler om økte renter, en særdeles høy prisstigning på byggevarer samt en allerede anstrengt kommuneøkonomi, frykter Narvik Senterparti at Narvik kommune går skoene av seg. En kommune kan ikke gå konkurs, men det er ikke grenser for hvor lenge en kommune kan seigpine seg selv. Barna må nå ta belastningen med omstruktureringen og når de blir voksne, får de i tillegg regningen midt i fleisen. Er det slik innbyggerne i Narvik kommune vil ha det?