Norsk økonomi går så det griner. Arbeidsledigheten er lav og norske bedrifter mangler over 70000 personer. Dette legger press på Norges Bank når de skal sette renten for å holde inflasjonen lav. For å imøtegå dette forsøker regjeringen å holde igjen pengebruken, og det vil også da påvirke overføringene til kommunene. Generelt sagt er det ingen tvil om at kommunenorge går økonomisk godt, selv om de fleste rådmenn og lokale politikere alltid vil ha flere penger. Samtidig er det hevet over tvil at på flere sektorer er det krise, noe som har rammet enkeltpersoner og familier beinhardt. Prisveksten vi opplever på strøm, drivstoff, byggevarer og mat skyldes i stor grad internasjonale forhold og er forhåpentligvis midlertidige. En kraftig renteøkning som følge av en opphetet norsk økonomi kan fort bli både langvarig og mer smertefull for både innbyggere og kommuner, særlig for de med høy lånebelastning.

I Fremover den 16/5-22 viser SV sin gruppeleder til tall fra rådmannen og uttaler at revidert nasjonalbudsjett vil føre til at Narvik kommune får 25 millioner mindre i overføring fra staten. Det er selvfølgelig penger kommunen hadde kunne trengt. 15 millioner er mindre kompensasjon for lønns -og prisvekst samt nedtrekk i skatteinntekter. Dette utgjør ca. 1% av det totale kommunebudsjettet. Narvik Senterparti er av den oppfatning at dersom denne summen er det som skal til for å velte det kommunale budsjettlasset, er det et klart sykdomstegn på Narvik kommunes økonomi. Narvik Senterparti er mye mer bekymret for en dobling av renta, da dette vil utgjøre mellom 40 og 50 millioner kroner i året, og det før man har investert penger i nytt helsehus, to skoler og diverse barnehager. Narvik Senterparti har vært tydelig på at den eneste farbare veien i umiddelbar fremtid er å ta vare på eksisterende bygningsmasse gjennom fornuftig vedlikehold.

De resterende 10 millionene i manglende koronakompensasjon vil Narvik Senterparti jobbe, gjennom sine kanaler, beinhardt for å få utbetalt. Koronapandemien traff Narvik hovedsaklig i 2022, og derfor er det etter vårt syn naturlig at Narvik kommune får kompensasjon dette året. Narvik Senterparti ønsker å påpeke at en vedvarende renteoppgang er det forholdet alene som vil gi størst negativt utslag for kommuneøkonomien, og dermed sette tjenestene til innbyggerne i fare. Narvik kommune må også bidra til at den nasjonale økonomien ikke blir overopphetet, dermed kan det være fornuftig å akseptere 1% mindre overføring fra staten. Kommunen har i for mange år driftet med reelle underskudd og har satt seg selv i den situasjon at en ikke kan håndtere selv små økonomiske svingninger i den nasjonale økonomien. Dette kan ikke fortsette. Narvik kommune må nå sette tæring etter næring. Kommunen kan ikke være bekjent med at balansen i regnskapet blir reddet av “engangspenger” år etter år. Det må gjøres politiske vedtak som er basert på faktiske tall i stedet for teoretiske innsparinger!