Disse vil bli kommunalsjef for helse og velferd

En av disse blir trolig Narviks nye kommunalsjef for helse og velferd.