An­net fir­ma fikk overta job­ben. Nå kre­ver ar­ki­tekt­fir­ma seks­sif­ret be­løp fra kom­mu­nen

«Vi skul­le me­get gjer­ne full­ført skis­se­pro­sjek­tet».