Torsdag skal formannskapet i Narvik behandle budsjettet for 2018 og økonomiplanen for de neste fire årene. Det ligger an til lite politisk støy.

Mona Nilsen (A) leder budsjettforhandlingene, og hun er ved godt mot.

– Det jobbes veldig bra politisk. Alle gir og tar. Det gjør vondt for alle, men det ser ut til at vi er enige om hovedtrekkene. Forhåpentligvis får vi et enstemmig bystyre den 21. desember når det hele skal vedtas, sier Nilsen.

Det lå i utgangspunktet an til å bli til dels store kutt i skolesektoren.

– Budsjettgrunnlaget har endret seg noe i riktig retning de siste ukene, og det ser heldigvis ut til at vi klarer å skjerme skolesektoren bedre. Det samme gjelder noen poster innen rus og psykiatri. Alle partiene ønsker prioritere barn og svake grupper. Det er bra, sier Mona Nilsen.