Narvik som én av tre norske byer i et internasjonalt prosjekt

I hard konkurranse med 30 andre byer ble Narvik valgt ut som en av tre byer i Norge  til å delta i et nordisk sentrums- og byprosjekt. Bildet illustrerer hvordan dagens E6 gjennom Narvik kan bli seende ut dersom byen får E6 i tunnel, og dagens E6 blir en miljøgate.

I hard konkurranse med 30 andre byer ble Narvik valgt ut som en av tre byer i Norge  til å delta i et nordisk sentrums- og byprosjekt. Bildet illustrerer hvordan dagens E6 gjennom Narvik kan bli seende ut dersom byen får E6 i tunnel, og dagens E6 blir en miljøgate. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

I hard konkurranse med 30 andre byer ble Narvik valgt ut som en av tre byer i Norge  til å delta i et nordisk sentrums- og byprosjekt.  Til sammen 15 byer fra Danmark, Sverige, Finland, Island og Norge er med, heter det i en pressemelding fra Narvik kommune og narvikregionens næringsforening.

Narvikregionens næringsforening og Narvik kommune søkte om deltakelse i et nordisk nettverk  om attraktive byer, grønn omstilling og konkurransekraft i nordiske byregioner. Fokuset i nettverket er byer som ramme for gode liv for alle,  grønn omstilling, overgang til lavutslippssamfunnet, integrering og gode vilkår for folkehelse. Prosjektet ledes av det norske Kommunal- og moderniseringsdepartementet, i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Målsetningen til prosjektet er å utarbeide en felles nordisk strategi for hvordan byene og deres omland kan utvikle sin attraktivitet ved å sikre et godt og inkluderende bymiljø som er økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig. Viktige elementer er klima- og miljøvennlige løsninger, sosial balanse og like muligheter for alle, gode velferds- og kulturtilbud, tilrettelegging for folkehelse, levende sentrum, historiske miljøer og kulturminner, gode blågrønne strukturer byrom og arkitektur, samordnede areal- og transportløsninger og attraktive arbeidsplasser.

Narvik kommune ved areal- og samfunnsutvikling og Narvikregionens næringsforening ved sentrumsprosjektet søkte om deltakelse i nettverket. I søknaden fremhevet man ønsket om å samarbeid med andre byer om: 

  • Lokal arkitektur og å bli stolt av sitt sted 
  • Klima og trafikk
  • Kulturarven som må tas videre
  • Løsninger på areal og transport 
  • Få inn gode parkeringsløsninger, sykkel og bevegelighet
  • Jobbe godt for å få en bedre helsesituasjon og ny teknologi

I pressemedingen heter det at prosjektleder i Narvikregionens næringsforening, Marianne Thomassen, og enhetsleder ved areal- og samfunnsutvikling, Marianne Dobak Kvensjø, gleder seg til å jobbe videre med prosjektet, og håper dette vil bringe gode samarbeidspartnere og drahjelp til en enda bedre byregion inn i fremtiden.

– Vi så at dette nettverket passer perfekt sammen med arbeidet Narvik kommune er inne i og sentrumsprosjektet til Narvikregionen Næringsforening. Vi er også glad for at en nord-norsk by er representert, og at denne byen er Narvik.

Artikkeltags