To Narvik-barnehager fikk prestisjefylt miljøstempel: – Vi har jobbet ganske intensivt

Under torsdagens bystyremøte ble fem bedrifter sertifisert som miljøfyrtårn – to av dem barnehager. Nå kjøper vi bare miljøsertifiserte leker, sier Ellen Lorentzen i Banktrollet Barnehage.