Kommer investeringene alltid til nytte for vi innbyggere?

Som et eksempel - tar jeg frem her kommunens iver for å få arrangere alpin VM.

Kontra kommunens engasjement og iver for raskt å få til en sikker og trygg Beisfjordvei!

Med disse ord kommer mange til å si - forstår du ikke såpas da mann - det er da to forskjellige saker du blander sammen her!

Ja - det er det!

La det være sagt - uten noen form for misforståelse!

Jeg har stor respekt for innsatsen idrettsforeninger, kulturlivet og næringslivet legger ned for barn, ungdom og voksne.

Kommunen bidrar selvsagt og så her!

MEN!

Jeg hevder hardnakket at viss kommunen har ment noe med å få til en sikker Beisfjordvei.

Ja - da kunne dem forlengst ha satt igang de rette personer til å utføre denne jobben!

Har ikke kommunen folk under teknisk etat - som kan utføre en slik jobb!

Ja - da må dem kjøpe seg konsulenthjelp - og det tror jeg brukes til flere ting i løpet av året!

Skal kommunen nå frem med alvoret i denne saken - må dem raskt handle - ikke bare foreslå prioriteringer overfor fylket!

Kommunen må legge frem et prosjekt som fylkeskommunen ikke bare kan skyve foran seg på 10-årsvis!

Trykket mot fylke er alt for svakt - viss det er trykk i det heletatt!

At ikke dem som har ansvaret forstår alvoret i dette - er meg helt ubegripelig!

Etter det store raset sist vinter - er Beisfjordveien farligere enn den noen gang har vært!

Det burde kommuneledelsen - med sine politikkere - forlengst ha forstått - og handla med sitt ansvar!

Snakk ikke her om at det må finnes penger!

Penger finnes og lånes når interessen er der - og det er det mange nok bevis på!

Kommunen arrangerte et orienteringsmøte noen uker etter raset - jeg var også der!

Rådmannen sa følgende til slutt i møtet:

"Hittil har fylkeskommunen kommet seg lett fra sitt ansvar - men denne gangen skal dem settes til veggs!

Stå opp for dine ord - gode rådmann!

Vis at du mener noe med de ordene du bruker - da først skal jeg respektere deg"!

La det være helt klinkende klart!

Jeg kommer ikke til å slutte mitt engasjement for Beisfjords innbyggere - før det kommer vedtak på bordet som sikrer en trygg veg!