– Narvik lærte oss at vi ikke kan stå alene

– Det som skjedde ved Narvik for 80 år siden lærte oss noe veldig viktig: At vi ikke vil klare å stå alene hvis den neste krigen kommer.