Gå til sidens hovedinnhold

Narvik lufthavn, et tilbakeblikk

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Da Narvik Lufthavn ble åpnet for regional flyrutetrafikk, var det et forarbeide av noen sentrale daværende lokalpolitikere som så hvilken betydning denne utvikling av samferdselen ville få for Narvik kommune.

Begrepet infrastruktur var lite brukt, men kalte isteden tiltaket for et viktig kommunikasjonstilbud for byens utvikling, næringsliv og innbyggere.

Idag benytter lokalpolitikerne ordet infrastruktur uten å forstå den betydningen som dette innebærer.

Det gjelder ikke bare om samferdselstilbud, men også for etableringer og forholdet mellom slike.

Men tilbake til starten.

De møtte motstand fra daværende samferdselsminister (AP), men var sterk i troen og gjennomførte prosjektet. De snakket ikke bare om den samfunnsøkonomiske siden av prosjektet men like viktig om den samfunnsmessige betydningen.

Samferdselsdepartementet innså senere at flyplassen hadde stor betydning for kommunen og valgte derfor å gi rutetilbudet offentlig støtte. Denne støtten hadde de reisende helt til 31. mars 2017.

Hvilken betydning har flyplassen hatt?

Tidligere samferdselsminister Håkon Kyllingmark var den som så viktigheten av å etablere kortbaneplasser både i Nord-Norge og på Vestlandet og fikk gehør for gjennomføring av sine planer.

Narvik Lufthavn, Framneslia var en de flyplasser som kom på dette viktige kartet, dette inntil Narvik kommune på eget initiativ ga beskjed om at kommunen ikke hadde behov for denne del av infrastrukturen for utviklingen, og valgte derfor å gi staten beskjed om att kommunen hadde gjort et kommunalt vedtak om å legge den ned til fordel for ei bru 2 over fjorden. (Hålogalandsbrua)

AVINOR hadde ansvar for driften uten noen større kostnader for kommunen. Narvik kommune hadde heller ikke ansvar for de 30–40 arbeidsplassene, men det hadde ingen betydning fordi ville få arbeid i en annen kommune.

Hvor mange arbeidsplasser har Hålogalandsbrua skapt etter at prosjektet omsider etter års utsettelser og store kostnadsoverskridelser ble åpnet for trafikk og når kan Narvik kommune innfri fordelen med egenandelen på 30 millioner til Øyjord-området

Flyplassutvalg

Utvalget ble sammensatt av medlemmer fra Narvik kommune, næringslivet, helsevesenet og andre viktige organisasjoner. men helt fra begynnelse var en av de folkevalgte representantene (SV) imot flyplassen og det ga vedkommende uttrykk for ved flere anledninger. Allerede ved 10 års markeringen av flyplassen og som kommunens representant sa han at Narvik kommune ville komme til å legge ned flyplassen.

Personlig hadde lokalpolitikeren kanskje bedre tru på bilen folkevogna og motorsykkel.

Vedkommende tenkte kanskje også på båt fordi et naust ble bygd i strandkanten nært sentrum.

Innbyggere

Folketallet i kommunen og i kommunesenteret går tilbake. Det har det gjort i mange år. Vi blir eldre og vi ser nå en tendens til at yngre som flyttet ut nå søker seg tilbake.

Årsaken er ikke bare en jobb, men også at foreldrene blir eldre og trenger hjelp og tjenester som kommunen ikke makter å gi.

Her har flyplassen vært en sikkerhet for at når sykdom og ulykker oppstår raskt kunne man få pasientene til behandling på andre helseinstitusjoner.

Vi vet at ambulanseflyene under svært vanskelige værforhold både har landet og tatt av for reddet livet til flere mennesker.

Et helikopter er et godt alternativ, men har ikke den samme muligheten som et ambulansefly under de samme vanskelige værforholdene og de kan inntreffe ofte.

Ambulansetjenesten er ikke slik den foregår pr. i dag like effektiv selv om de som betjener virksomheter i kommunen gjør en god jobb.

Hva har vi mistet?

Dårligere reisetilbud (tid og kostnad)

Rask pasienttransport

Manglende engasjement fra næringsliv, lokalpolitikere og administrasjon

Posisjon som en moderne by dersom vi ikke får en by tunnel, sier Narviks stortingsrepresentant.

Vi trenger også en egen moderne flyplass for å oppnå målet.

Halvdan Sivertsen synger i si vise følgende: – ro-ro baklengs om bord..........

Dette kan være en passende avslutning til de som sørget for at flyplassen ble nedlagt.

Kommentarer til denne saken