Narvik og Evenes får millionstøtte i krisepakke

Fylkesrådet har fordelt midler fra regjeringens 3. krisepakke til kommunale næringsfond i Nordland. I overkant av 5,3 millioner av disse har gått til næringsfond i Ofoten.