Det har vært en rekke leserinnlegg i FREMOVER av reisende på den mangelfulle bussforbindelsen mellom Evenes Lufthavn til avgående og ankommende fly.

Ikke bare tilbringer tjenesten, men også lange ventetider før flyavganger og ankomster for de reisende.

Dette gjelder ikke bare for de nasjonale flyforbindelsene men også for de regionale rutene.

Dette er resultat av Narvik kommunes vedtak om avvikling av Narvik Lufthavn fra april 2017.

Regionale avganger og ankomst

Hvorfor er det blitt slike tilstander?

Årsakene er ikke vanskelig å forstå, men for Narvik kommunestyret og administrasjon synes det ikke å være noe problem.

Politikerne og den administrative ledelsens reisebehov får dekket alle sine kostnader, men andre reisende som vil benytte de regionale forbindelsene mener dette har endret seg etter at flyplassen i Framneslia ble lagt

Leserinnleggene beskriver dette som ikke akseptable, men ingen reaksjon fra de ansvarlige for tilstanden.

Problemet er at når Narvik kommune vedtok 2017 å legge ned Narvik Lufthavn forsto ikke lokalpolitikerne hvilke negative tilstander det ville bli for de som da hadde Narvik Lufthavn som utreise og ankomst til Bodø, Tromsø og Helgeland

Flyselskapet som foreløpig flyr de regionale ruten vil trolig legge ned noen av rutene som flys uten statltig tilskudd, og da vil situasjonen bli ennå dårlige tilbud for de som har behov for forbindelsene.

AVINOR-UiT- og UNN

Det Narvik kommune, Nordland fylkeskommune , UNN og UiT gjorde 2017 var en feil beslutning ved å legge ned

Narvik Lufthavn, Framneslia. Dette var et tilbakeskritt som man nå opplever.

Ambulanse beredskap

Pasient transport bil-fly/helikopter

Det foreligger forslag om endring av bemanningen på ambulansebilene.

Det skal kun være 1 fagperson samt 1 hjelpekvinne/mann. I dag er kravet 2 kvalifiserte fagpersoner.

Dersom forslaget vedtas vil dette svekke pasienttransporten f.eks. Narvik-Tromsø dersom noe uventet skulle hende underveis.

Utfordring.

Nordland Fylkeskommune,Avinor,UiT-UNN må nå innse at forholdene som nå beskrives ikke er holdbar og neppe vil bli bedre.

Det regionale flyselskapet og tilbringertjenestens tilbud til og fra Evenes vil endres dersom trafikk grunnlaget blir ytterligere svekket.

Ordfører bør derfor etter sin streben for at Narvik skal bli en moderne by og regional senter sette igang følgende:

-avslutte eiendomsalget av flyplassområdet

-ta kontakt med Avinor, UNN og UiT

-oppgrader flyplassen til de krav som stilles for en regional lufthavn

Widerøe som trafikkerte fly tilbudet til og fra Narvik var fornøyd med utviklingen før nedleggelsen.

Kommunikasjonstilbud er et av de viktige tilbud for vekst, utviklingen og bosetning i regionen.

Den lokale politiske enigheten som gjennomførte flyplass prosjektet i sin tid har vi ikke pr. nå og det skyldes i stor grad manglende kompetanse- politisk og administrativt.

Lokalpolitikere som stemte for vedtaket mener nå at avgjørelsen om å legge ned flyplassen var en uklok beslutning.

Den siste folke undersøkelsen viser at Narvik har den største fraflyttingen i Nordland fylke.

Hva er årsakene ?

Dette bør være en utfordring for redaksjon i FREMOVER å gripe tak i.