21.januar 2022 ble Beisfjord isolert grunnet et av de verste rasene i manns minne. Skredet la igjen fire meter snø over Beisfjordveien i en bredde på 300 meter. Siden den datoen har det vært særdeles utrygt å ferdes på Beisfjordveien vinterstid.

Bygda etablerte "Aksjonsgruppen for sikker Beisfjordvei". Denne gruppen, med Rune Arnøy i spissen, har jobbet natt og dag for å påvirke politikerne på fylket til å bevilge penger for å at det blir laget en sikker vei til Beisfjord. Aksjonsgruppa har hatt representanter på hvert eneste fylkesting siden april 2022. Det har vært lagt ned en fabelaktig innsats for å jobbe for denne viktige beredskapssaken.

Narvik Senterparti har støttet opp om aksjonsgruppens arbeid. I brev og møter med fylkesråden for transport og infrastruktur, Monika Sande, har Narvik Senterparti uttrykt bekymring for veien. Flere ganger har Senterpartiet understreket alvoret i situasjonen. Narvik Senterparti har opplevd at fylkesråden har tatt saken på det største alvor.

Vi er derfor veldig glade for at fylkesråden i dag har fremmet et forslag til å bevilge 700 000 kroner til en studie for at Beisfjordveien blir sikker. Narvik Senterparti vil takke fylkesråd Monika Sande og hele fylkesrådet for et godt arbeid. Den største takken må likevel gå til “Aksjonsgruppen for sikker Beisfjordvei” og innbyggerne i Beisfjord.

Målet er en permanent løsning, derfor vil Narvik Senterparti fortsatt stå på for at Beisfjordveien skal bli en trygg og sikker vei å ferdes på! Forslaget skal opp til behandling i Fylkestinget i Bodø den 12.-14.juni, og blir avgjort der. Dette er likevel et stort skritt i rett retning. Narvik Senterparti gratulerer Beisfjord!