Morten Lorentzen etterlyser i sitt innlegg av 1.juni 2023 et tilsvar fra politikerne om situasjonen ved Ankenes skole. Her får du svar. Vi som gir svaret har jobbet som lærere ved Ankenes skole i mange år. Ja, sogar meldte vi oss inn i Senterpartiet i den hovedhensikt å få skolene og barnehagene pusset opp. Ja, alle kommunens kjernebygninger trengte oppussing og vedlikehold. I 2019 fikk vi en større gruppe inn i kommunestyret. Ja, vi fikk til og med varaordføreren.

Så ble det bråstopp. Våre samarbeidspartnere var mer interessert i å sentralisere og bygge nytt for noen elever. Vi advarte i skole -og barnehagestruktursakene om det som ville skje. Flertallet i kommunestyret ville ikke prioritere penger til oppussing og vedlikehold. Man har i tillegg lånt så mye penger at lån og avdrag er betydelige, de nærmer seg årlig 200 millioner kroner. Det er brakker i Beisfjord, i Håkvik, på Ankenes og på Frydenlund. Slik kan vi ikke ha det. De opprinnelige bygningene var i sin tid “state of the art”. Villaveien skole, slottet. Skal vi rive praktbygget og bygge nytt? Narvik Senterparti mener det er fullt mulig å få funksjonelle og moderne bygg i gamle kropper. Rådhuset og Narvik Havn er gode eksempler på dette.

Morten Lorentzen skriver følgende i siste avsnitt av sitt innlegg: ”Vi nærmer oss kommunevalg og i den anledning ønsker jeg å utfordre kommunens politikere til å si noe om hva som er planen for skolen på Ankenes.” Her er undertegnedes svar: Vi aner ikke hva resten av politikerne i kommunestyret vil, hvilken plan de har. Men Narvik Senterparti vet hva vi vil. Vi vil pusse opp og vedlikeholde. Vi har siden 2012 bedt om en plan for vedlikehold og oppussing som samtidig henger sammen med fornuftig økonomistyring av kommunen. Undertegnede har til sammen 74 år som skoleansatte, mer enn 50 år på Ankenes skole. Vi har som ansatte og som politikere pekt på problemene. Vi gir oss ikke. Vi har hele Senterpartiet i ryggen. Nå trenger vi velgeren i ryggen. Det er valget til høsten som bestemmer om Ankenes Skole og andre bygg vil bli rehabilitert.