I Formannskapsmøte 23.09.21 stemte Narvik Senterparti mot ny barneskole i Narvik sentrum og 1 - 7 barneskole i Bjerkvik. Begrunnelsen for det er at Narvik Senterparti har et helhetsperspektiv på skolestrukturen i Narvik kommune. Selv om skolestrukturen er vedtatt, har ikke Narvik Senterparti endret oppfatning av viktigheten av nærskolen og den anstrengte økonomiske situasjonen Narvik kommune befinner seg i.

Bygging av Narvik ungdomsskole kostet 386 millioner kroner. Bygging av 1 - 7 skole og barnehage i Bjerkvik har en estimert kostnad 157,2 millioner kroner. Bygging av oppveksenter i Kjøpsvik er anslått til å koste 154,5 millioner kroner uten basseng. Bygging av to paralleller barneskole på Frydenlund og tilpasninger på Skistua har et kostnadsanslag på 211 millioner kroner. Til sammen har dette en kostnadsramme på 908,7 millioner kroner. Da gjenstår oppgradering av de andre eksisterende skoler og barnehager. I kommunestyre av 14.05.20, la eiendomssjef, Morten Fredheim Hansen, følgende estimerte kostnader for oppgradering av disse. Denne rehabilitering vil koste 154 millioner kroner. Totalt for å få standarden på byggene i henhold til “Forskrift for miljørettet helsevern for skoler og barnehager”, en kostnad på 1,062 milliarder kroner.

Narvik Senterparti vil fortsatt ha et fullstendig skoletilbud i bydelene. Vi ønsker 1 - 10 i Bjerkvik, på Narvikhalvøya (NUS og Skistua), på Ankenes, Skjomen, Ballangen og Kjøpsvik. Vi beholder 1 - 7 i Beisfjord og Håkvik. Oppvekstsenter i Kjøpsvik bygges nytt og NUS er allerede bygget. De resterende byggene rehabiliteres i henhold til “Forskrift for miljørettet helsevern for skoler og barnehager.” Basert på tidligere nevnte kostnadsestimat vil dette utgjøre 794,8 millioner kroner. I dette tallet er også barnehagene tatt med. Sammenlignet med administrasjonens innstilling og eiendomssjefens tallgrunnlag for rehabilitering, vil Narvik Senterparti sitt forslag gi en innsparing på 267 millioner kroner. I tillegg slipper vi utgifter til transport av elever, en helsemessig gevinst. Da vil det også bli et økonomisk handlingsrom for basseng i Kjøpsvik.

Uavhengig av hvilken løsning som blir valgt, må disse pengene lånes. For å betjene lånene må driften tas ned. Det betyr at ansatte mister jobben - arealeffektivisering betyr ofte ikke mindre areal, men mindre ansatte.

Narvik Senterparti sitt opplegg vil gi et betraktelig mindre klimaavtrykk. Bygging av 8.000 kvadratmeter gulv gir et utslipp på 240 tonn co2 bare på produksjon av betong. Videre skal fullt brukbart materiale rives og kastes. Forskning ved NTNU viser at ved rehabilitering av bygg kontra bygging av nytt reduserer utslipp av co2 med 35% ( Hamnes, Idsø, Olsberg ).

Med Narvik Senterparti sitt opprinnelige forslag vil det være økonomiske gevinster, pedagogiske gevinster, helsemessige gevinster, miljømessige gevinster og en klar gevinst for lokalsamfunnene.