I det siste halve året har det i avisinnlegg og på sosiale medier, kommet flere innlegg som uttrykker stor frustrasjon over problematiske læringsmiljø og læringsmiddelsituasjonen ved flere skoler. I debatten rundt dette, på sosiale medier, har det vært flere kommentarer i kommentarfeltet som har gått langt over streken i forhold til det som Narvik Senterparti mener er akseptabelt. Dette gjelder personlige angrep på lokale politikere, angrep på offentlig ansatte og angrep på andre i lokalsamfunnet som deltar i debatten. La det være klinkende klart, Narvik Senterparti tar på det sterkeste avstand fra trusler og negative personkarakteristikker i den offentlige debatten.

Samtidig ønsker Narvik Senterparti en åpen, inkluderende og engasjert debatt om store og små saker i folks hverdag. Som tidligere nevnt er det per tiden forhold i Narvikskolen som preger media i Narvik. Det er viktig for Narvik Senterparti at folks rett til å ytre seg ikke blir innskrenket. Skoleelevene Anton Arntsen og Magnus Dalsbø, Inger Henriette Sortebech og lærer ved Narvik ungdomsskole, Jon Sommerseth, har satt ord på hvordan de opplever sin situasjon ved sine skoler. Alle må ta slike signaler på største alvor og vi må heie fram de som våger å bringe budskapet til torgs. Ingen skal føle frykt for å varsle om kritikkverdige forhold i vår kommune, jfr. § 2A - 1 i arbeidsmiljøloven.

Narvik Senterparti har en klar oppfatning av at de forhold som er beskrevet, er en konsekvens av vedtak i skolepolitikken, de siste sju år, der flertallet har bestått av Arbeiderpartiet, Høyre og Sosialistisk venstreparti. De varslede problem må fikses. Narvik Senterparti forventer at Ordføreren, i dialog med administrasjon, ansatte og elever, finner fornuftige løsninger på utfordringene. Elevers og læreres skolehverdag skal ikke kompliseres av de valgte teknologiske løsninger. Arbeidshverdagen er for viktig til å overlate til tilfeldigheter.