Narvik Senterparti har mottatt utredningen fra administrasjonen i

Narvik Kommune om barnehagedekningen samt ny struktur.

Dette vil medføre at:

  1. Narvik kommune sine barn får et dårligere barnehagetilbud.
  2. Narvik kommune vil miste viktig personell
  3. Narvik kommune sin økonomi forverres ytterligere.

Narvik Senterparti ser svært alvorlig på at det skal kuttes i de mindre barnehagene i distriktene mot å bygge uhensiktsmessige store barnehager med 90 barn i sentrale strøk. Selv om vedlikeholdet av bygningene er et forsømt kapittel, har bygningene en verdi i seg selv. Barnehagene er en sentral del av nærmiljøet med sin beliggenhet og sine lekearealer. Den fungerer som en sosiale møtearena, for nettverksbygging for lokale innbyggere og tilflyttere.

Narvik Senterparti har helt fra 2019 etterspurt vedlikeholdsplan for å få barnehager og skoler i forskriftsmessig stand. I skrivende stund er det fortsatt like mange barnehager og skoler som ikke er forskriftsmessig. Det finnes fortsatt ingen plan! Dette beklager Narvik Senterparti.

I en situasjon der barnehageansatte allerede har fått helseplager som hørselskader, muskel og skjelettlidelser, vil en økning av barnegruppene på avdeling forverre de ansettes helseproblemer. En kan altså få en situasjon hvor barnehagen er helseskadelig for både barna og de voksne. Dette er uakseptabelt for Narvik Senterparti.

Narvik Senterparti vil alltid prioritere i følgende rekkefølge:

  1. Barna
  2. De ansatte
  3. Økonomi.