Nå er Narvik kommune på utkikk etter en prosjektleder. Eller rettere sagt snart, for stillingen som prosjektleder for «Narvik regionsenter – attraktivt, levende og tilgjengelig» skal om bare noen dager lyses ut.

Den de skal ansette må oppnå kravene om relevant utdanning med minimum bachelor- eller masterstudie, være samfunnsengasjert, ha lignende erfaring og et ønske om å bidra gjennom å være innovativ og ha mange baller i luften samtidig, ifølge enhetsleder for areal og samfunnsutvikling, Marianne Dobak Kvensjø.

Og det trenges for å løse en del nøtter i Narvik sentrum.

– Kommunen har utrolig mange pågående prosjekter i sentrum. Vi trenger en som ser sammenhengen i det hele for å gjøre det enda bedre. Prosjektlederen skal rett og slett sammenfatte de ulike prosjektene, og det er en betydelig oppgave, forklarer Kvensjø.

Fylket betaler halvparten

Nylig har hun fått svar fra Nordland fylkeskommune på en søknad om midler, med positivt resultat. Vedtaket ble fattet da det var fylkesting i Narvik i april. Fylkeskommunen finansierer en million, og kommunen en million, slik at prosjektet, som varer i et og et halvt år, totalt koster to millioner kroner.

I begrunnelsen for vedtaket om støtte fra fylkeskommunen heter det følgende:

Narvik kommune jobber aktivt med bærekraftig byutvikling på flere områder. Det er likevel behov for å styrke dette arbeidet gjennom et bredt samarbeid med øvrige utviklingsaktører i kommunen og regionen. Kommunen og regionen har over tid hatt utfordringer knyttet til befolkningsutvikling og Narvik sentrum har trafikale forhold som tilsier at det er behov for å styrke arbeidet med Narvik sentrum og Narvik som regionsenter.

– Vi synes det er flott at fylket går inn i dette, og vi kunne ikke ha gjort det uten hjelp fra fylket. Selv legger vi mye midler inn i dette, kommenterer Kvensjø.

Saken fortsetter under bildet:

 

Starter til sommeren

Etter planen skal prosjektet starte opp til sommeren, og prosjektlederen skal være på plass i august/september. Og da er det altså følgende som er målet:

Kommunen ønsker å ta en tydelig og mer aktiv rolle i arbeidet med Narvik som regionsenter. Narvik kommune jobber aktivt med bærekraftig byutvikling. Å styrke regionsenter vil være avgjørende for om kommunen og regionen lykkes med sine målsettinger og tiltak. Prosjektet skape en arena for samhandling og kompetansedeling hvor aktører, både offentlig og private og frivillige organisasjoner, bidrar for nå felles målsettinger. Fokus vil være på verdiskapning, innovasjon, bærekraft og bolyst.

De ulike prosjektene som skal gå i hånd med hverandre er:

  • Bypakke Narvik
  • Smartcity
  • Europan
  • Prosjektet Grønn omstilling og konkurransekraft – attraktive nordiske byer Innovasjonsprosesser i bærekraftig byutvikling
  • Samarbeid med Norges miljø- og biovitenskaplige universitetet
  • Prosjekt om luftkvalitet
  • Etablering av forsvaret på Evenes

Mulig flere prosjekter

Til slutt skal det utarbeides en sentrumstrategi. Den skal inneholde konkrete og målrettede tiltak for å styrke regionsenteret, som altså er Narvik.

Effektene man ønsker å hente ut av dette er «økt bolyst og fokus på innovasjon og verdiskapning i bærekraftig byutviklingen». 

– I tillegg kan det medføre nye prosjekter. Det finnes store virkemidler man kan ta i bruk, supplerer Kvensjø.

I tidsplanen for prosjektet kommer det fram at det i tidsperioden oktober - desember 2019 skal ferdigstilles en strategi for prosjektet.