Kommunestyret i Narvik har besluttet at kommunen skal bosette 150 flyktninger inneværende år. I tillegg kommer familiegjenforeninger.

Det er forventet at det særlig vil være kvinner, barn og eldre flyktninger fra Ukraina som kommer til å dominere flyktningstrømmen. Den største utfordringen knyttet til flyktningmottaket er boliger.

For 2022 hadde Narvik kommune sagt ja til å ta imot og bosette 240 flyktninger. Fasit ble 178. Årsaken til at det ble bosatt færre enn anmodet var først og fremst tilgang på boliger. Dette vil være en utfordring også i 2023.

– Det er mangel på boliger generelt, men det jobbes mye med dette. Målet er at vi skal bosette i hele kommunen der det er arbeidsplasser og boliger, kunne kommunalsjef Ole Tobias Olsen fortelle kommunestyrets medlemmer da dette behandlet bosettingsspørsmålet torsdag.

I 2022 ble det bosatt flyktninger på Narvikhalvøya, Ankenes, Bjerkvik og Ballangen.