Gå til sidens hovedinnhold

Narvik stasjon med i Hareides kriseprosjekter på vei og bane

Artikkelen er over 1 år gammel

Samferdselsministeren har gravd fram prosjekter som raskt kan iverksettes for å holde aktiviteten oppe i økonomien. – Ganske tamt, mener Frp.

– Regjeringen er svært opptatt av å holde hjulene i gang og vurderer løpende behov for tiltak for å stimulere til aktivitet, skriver statsråd Knut Arild Hareide (KrF) i et brev til Stortinget.

– I Nasjonal transportplan 2018–2019 er det prosjekter som er ferdig planlagt, og som kan iverksettes på kort tid, konstaterer han.

Siden Stortinget kom med sin bestilling for få dager siden, har Hareide gravd fram veiprosjekter for totalt 650 millioner kroner som kan iverksettes raskere enn planlagt i år.

På jernbane er det prosjekter for totalt 1,6 milliarder, og på kyst og havner har departementet funnet prosjekter i størrelsesorden 130–190 millioner.

Myrdal og Narvik

Utbedring av bruer, tiltak for økt trafikksikkerhet og tunnelsikring er blant prosjektene som ifølge Hareide kan fremskyndes og få ekstra budsjettmidler i år.

Innenfor jernbane vil økt aktivitet være mest aktuelt innenfor sikkerhet og miljø, samt igangsetting av mindre prosjekter.

Utbedringer ved Narvik stasjon i Nordland, Myrdal stasjon og Bolstadøyri stasjon i Voss til en samlet prislapp på halvannen milliard kroner er blant prosjektene som ligger inne.

Hareide minner samtidig om at aktivitetsnivået allerede er høyt.

– I jernbanesektoren er det et fåtall av de større jernbaneprosjektene som er ferdig planlagt, og som kan settes i gang på kort tid, sier han.

Ikke imponert

Fremskrittspartiets samferdselspolitiske talsperson Bård Hoksrud kan ikke skjønne at det ikke er flere prosjekter som kan fremskyndes. Han mener Hareides liste er ganske tam.

– Vi vet at det er masse veistrekninger som trenger vedlikehold og opprustning. For å være helt ærlig hadde jeg ventet meg et beløp i milliardklassen. Dette blir alt for puslete, sier Hoksrud til NTB.

Også på jernbane hadde han forventet mer.

– I den situasjonen vi står i nå, er det viktig at vi raskt setter i gang større infrastruktursatsinger – både at vi setter i gang nye prosjekter raskere enn planlagt og gir full gass når det kommer til vedlikehold. Her har vi mye å ta igjen, konstaterer Hoksrud.

Omfattende bestilling

Stortinget setter i sin avtale av totalt 1 milliard kroner for å styrke anleggsbransjen og kunne få utført viktige utbedrings- og vedlikeholdstiltak innen offentlig infrastruktur.

«Det forutsettes at midlene går til prosjekter som kan iverksettes raskt,» heter det i avtalen fra forrige uke.

Stortinget setter av 600 millioner til vei, 200 millioner til bane, 100 millioner til havner og farleder og et tilsvarende beløp til rassikring.

Samtidig ber Stortinget regjeringen om å komme med en oversikt over mulig forsert vedlikehold på vei og bane, samt en oversikt over prosjekter som kan forseres.

Fakta om prosjekter som kan fremskyndes i 2020

NTB: Prosjekter i Nasjonal transportplan 2018–2019 som er ferdig planlagt og kan iverksettes på kort tid.

Vei:

* Igangsette arbeid på flere bruer med kritisk behov for utbedring, flere mindre trafikksikkerhetstiltak og tiltak i enkelte spesielt utsatte tunneler.

* 125 millioner til å sikre nødvendig planavklaring for fremtidige prosjekter og nødvendig oppdragsreserver for rådgivningsbransjen.

* Økt aktivitet innenfor nasjonale turistveier, 35 millioner.

Bane:

* Tiltak for sikring og sanering av planoverganger, rassikring, tunnelsikkerhet, teknisk trafikksikkerhet og miljøtiltak for inntil 100 millioner.

* Økt sikkerhet for myke trafikanter og større kapasitet for godstog på Narvik stasjon, 650 millioner.

* Økt sikkerhet for reisende og å muliggjøre at to persontog på Bergensbanen kan krysse på Myrdal stasjon, 400 millioner.

* Økt kapasitet for kryssing av lange tog på Bolstadøyri stasjon på Bergensbanen, 490 millioner.

Kyst:

* Vedlikeholdsetterslep på moloer, 20–30 millioner.

* Økt innsats på vedlikehold av fyrbygninger, inntil 30 millioner.

* Økt innsats på intelligente transportsystemer (ITS) for sjøfarten, inntil 30 millioner.

* Tilskudd til effektive og miljøvennlige havner, 50 millioner.

(©NTB)

Kommentarer til denne saken