Dadman tar sivilingeniørutdanning og dataprogrammet han utvikler er i forbindelse med hovedoppgaven ved Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag.

– Jeg er en musikkelsker og lytter til et bredt spekter av musikk. At jeg valgte jazz skyldes blant annet et ønske om å jobbe med det komplekse og uforutsigbare i sjangerens musikalske struktur, sier Dadman til uit.no som først omtalte saken.

Sivilingeniøren har forbehandlet musikk fra kjente jazzmusikere som Duke Ellington og John Coltrane. Dette materialet er så matet inn i et egenutviklet program som deretter lærer seg å generere musikk i samme sjanger. Det hele ender opp i et originalt musikkstykke produsert i form av et noteark eller en midifil.

– Arbeidet til Shayan er unikt på mange vis og viser at en datamaskin kan læres opp til å utføre kreative oppgaver også innenfor musikk, sier professor Bernt A. Bremdal, som har vært Dadmans hovedveileder under arbeidet med hovedoppgaven til uit.no.

Instituttet ønsker å bygge videre på arbeidet Dadman har gjort til nå.

– Først og fremst ønsker vi å beholde Shayan som gjerne vil inn på et doktorgradsprogram. Vårt mål kommende år er å realisere en videreutvikling av hans hovedoppgave, der programmet i sanntid kan delta i en jam session med musikere. På den måten får vi vist at kunstig intelligens kan være med å improvisere musikalske tema som fanges opp i sanntid, sier professor Bernt A. Bremdal.

– Innenfor gitte forutsetninger er det fullt mulig å utføre en live jam session med et system basert på kunstig intelligens, fastslår Dadman selv.