For en liten by og mellomstor kommune som Narvik er statlige arbeidsplasser særdeles viktige. Dette er arbeidsplasser som krever høy kompetanse og som utfyller arbeidslivet ellers i regionen, som for Narviks del består av mye industri- og servicearbeidsplasser, i tillegg til annen tjenesteytende virksomhet. I Narvik har vi statlige arbeidsplasser ikke minst på grunn av UNN Narvik og UiT Narviks campus. Men, også virksomheter som Norges vassdrags- og energidirektorat, Utlendingsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Brønnøysundregistrene, Politiet, Forsvaret, og en del andre statlige virksomheter, holder til innerst i Ofoten.

Om vi får tillit av velgerne i valget til høsten, vil vi og Høyre jobbe for flere statlige arbeidsplasser til Narvik. Det er det flere grunner til.

Lokalsamfunn som vårt trenger en balansert miks av offentlige og private arbeidsplasser. Vi er avhengig av begge sektorer. Men, for at det offentlige skal fungere godt, trenger vi en velfungerende privat sektor som kan være med og skape jobber og verdier slik at vi fortsatt kan ha ambisjon om å lage verdens beste offentlige sektor. Vi må rett og slett skape for å dele.

For Narvik og Ofoten mener vi det er behov for et større innslag av statlige arbeidsplasser for å få til dette, og for at balansen skal bli utjevnet. Vi vet at det er varslet vekst i industriarbeidsplasser i vår region de nærmeste årene. Senest for noen dager siden kom lovende nyheter om interesse i mineralnæringen i Råna og Ballangen. Dette må staten møte på en god måte ved å tiltrekke mangfoldig arbeidskraft til Narvik, både i form av blant annet kjønn og kompetanse, til attraktive statlige arbeidsplasser. Dette igjen vil bidra til bedre demografisk balanse i regionen – noe som er sårt tiltrengt. Her har det offentlige ved stat, fylke og kommune et åpenbart tilretteleggingsansvar.

Av de største nordnorske bykommunene viser tall fra SSB (2018) at det kun er Alta (3 %) som ligger lavere prosentvis enn Narvik (7 %) når det gjelder andel statlige arbeidsplasser i arbeidsstyrken. Alta er for øvrig eneste større, nordnorske kommune uten sykehus. Bodø (12 %) og Tromsø (14 %) ligger langt foran, og er også de eneste, nordnorske kommunene, sammen med Alta, uten større problemer med fraflytting. Samtidig er de største byene mindre avhengig av statlige arbeidsplasser, da de fra før har et mer mangfoldig sammensatt arbeids- og næringsliv. Ser man dette i et fylkesperspektiv, viser tall fra DFØ (2021) at Nordland, sammen med Agder og Møre og Romsdal, har lavest andel statlige arbeidsplasser. For Nordlands del er andelen under 4 %.

Det er ikke et mål i seg selv å ha flest mulig statlige arbeidsplasser i kommunen, men dette er et område Høyre mener staten bør føre en mye mer aktiv politikk på for å sikre blant annet bosetting og attraktive samfunn i hele landet. Da er regionsentre som Narvik viktig å bygge opp om. På dette området har Støre-regjeringen gjort fint lite i de snart ett og et halvt årene de har sittet ved roret, selv med en kommunal- og distriktsminister fra et selvutnevnt distriktsvennlig Senterparti.

Høyre har ført en aktiv politikk for dette. Et av tiltakene Solberg-regjeringen innførte og som er relevant for Narvik, er arbeidet med Statens Hus; et prosjekt hvor formålet er enda bedre statlige tjenester for oss alle, med utgangspunkt i Narvik som et middels, stort regionsenter lengst nord i Nordland.

Hovedstadsområdet har et stort innslag av statlige arbeidsplasser, i for eksempel Oslo (10 %) og Lørenskog (16 %). Det gir lite mening at staten har over 46.000 ansatte bare i Oslo, og at statlige arbeidsplasser i slike pressområder bare har økt de siste årene. Det gjør at staten bidrar til å opprettholde og øke press på for eksempel boligpriser. Det kreves derfor, etter vår mening, kraftfulle tiltak i form av blant annet flytting av statlige arbeidsplasser ut av pressområder.

Norge har allerede en svært stor offentlig sektor i forhold til privat sektor, sett opp mot andre OECD-land. Derfor er spørsmål om eventuell flytting, først og fremst et spørsmål om prioritering og fordeling, også geografisk, av de ressurser og arbeidsplasser vi allerede har.

Vi mener imidlertid det er unnfallende av nåværende regjering å kun sette krav til at man skal vurdere flytting av eventuelle NYE arbeidsplasser.

Politikk handler om å prioritere. Da må prioritering også vises i praksis - og staten må flytte eksisterende statlige arbeidsplasser til regioner som vår.