Må få ungdomsskolen ned 30 centimeter

MÅ NED: Skolen må ned til kote 64,0, altså 30 centimeter lavere enn hva kommunen ønsket dispensasjon for.

MÅ NED: Skolen må ned til kote 64,0, altså 30 centimeter lavere enn hva kommunen ønsket dispensasjon for.

Fylkesmannen har kommet med sitt ungdomsskolevedtak.

DEL

Fylkesmannen i Nordland har opphevet vedtaket om dispensasjon fra byggehøyde for den nye Narvik ungdomsskole. Det melder Narvik kommune i en pressemelding. Både reguleringsplanen og dispensasjonen for byggehøyde ble klaget inn til fylkesmannen.

– Fylkesmannen stadfester vedtaket om detaljreguleringsplan, videre opphever Fylkesmannen vedtaket om dispensasjon fra byggehøyde for ny ungdomsskole på Parken, hvor Narvik kommune søkte om dispensasjon fra kote 64,0 til 64,3, heter det fra kommunen.

Videre skriver assisterende rådmann, Lars Norman Andersen, at kommunen tar vedtakene til etterretning.

– Det har uavhengig av dette vedtaket allerede vært jobbet en stund for å få bygget lavere. Gjennom pågående detaljprosjektering jobbes det med å få ned byggehøyden til kote 64,0, konkluderer han.

Fremover kommer tilbake med mer.

Artikkeltags