Avviste naboklager på ny ungdomsskole

Til fylkesmannen: Klagene på bystyrets planvedtak for Narvik ungdomsskole er ikke tatt til følge av kommunen. Nå går saken videre til Fylkesmannen.

Til fylkesmannen: Klagene på bystyrets planvedtak for Narvik ungdomsskole er ikke tatt til følge av kommunen. Nå går saken videre til Fylkesmannen.

Av

Klagene på reguleringen av nye Narvik ungdomsskole blir nå tema hos Fylkesmannen.

DEL

Det er klart etter at komité for plan og næring hadde klagesaken til behandling i sitt møte torsdag. Her ble det enstemmig vedtatt at klagene ikke tas til følge. Dermed er det Fylkesmannen i Nordland som skal ha siste ord i saken.

Bystyret vedtok i oktober den endelige detaljreguleringsplanen for den nye skolen som skal bygges på den samme tomta der hvor tidligere Parken ungdomsskole lå. I forbindelse med reguleringen var det kommet inn en rekke merknader fra naboer. De fleste av disse ble ikke tatt til følge.

Dette har flere av naboene påklaget, og det var dette komité for plan og næring hadde til behandling torsdag.

Vedtaket om å avvise klagene var enstemmig, men komiteen var av den oppfatning at kommuneadministrasjonens dialog med naboene i denne saken kunne ha vært bedre.

Artikkeltags