Gå til sidens hovedinnhold

Narvik utvikler vi sammen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Narvikgården er et heleid kommunalt eiendomsselskap. Vårt oppdrag er å investere, utvikle og drifte eiendom for å bidra til etablering, trivsel og vekst.

Da Narvikgården fikk i oppdrag å finne en utvikler til et nytt hotell i Narvik valgte vi ikke det høyeste budet på tomta. Vi valgte Rica-kjeden – fordi de hadde de beste planene. Resultatet ble et signaturbygg med over 150 rom.

Da Narvikgården fikk i oppgave å prosjektere Nordkraft Arena var vi ivrig med på å legge til rette for en hall som kunne huse et hockeylag på eliteserienivå. Resultatet har blitt sportslig historisk og gitt narvikingen en stolthet på idrettsbanen vi må minst 30 år tilbake i tid for å finne igjen.

Disse to eksemplene viser at vi er et litt annerledes eiendomsselskap. Herjangshøgda, Kikindas plass, Det 4. hjørnet og Torvhallen er noen flere. Dette fordi vår eier ønsker at vi ikke bare skal jobbe med nye etableringer og vekst. Men også med trivsel for våre innbyggere.

Jeg er nyinnflyttet narviking. En av de største forskjellene jeg har bitt meg merke i, mellom nye Narvik kommune og Tromsø er den enorme dugnadsånden. Her arrangeres det junior-VM i alpint på dugnad. Ni dager i mars står hele befolkningen på hodet for å hylle rallarkulturen. I Tøttadalen og i Bjerkvik er det hentet inn millioner for å lage skikkelige skispor, og man bygger bynære parker på dugnad, som den driftige gjengen i Taraldsvik vel. I Ballangen, Kjøpsvik og Kjeldebotn er det sterke lag og foreninger som legger ned en fantastisk dugnadsinnsats.

Dette er helt unikt og noe vi alle må ta vare på. Dugnad er mer enn praktisk arbeid. Det er også samhold og fellesskap. Narvik har mange fortrinn å spille på, som fornybar kraft, havn, jernbane og ikke minst natur. Skal vi stoppe den negative befolkningsutviklingen, legge til rette for fremtidig utvikling og vekst, samt bevare tjenestetilbudet i vår nye flotte kommune vil dette kreve mange og vanskelige beslutninger og hardt arbeid fremover. Vi trenger flere arbeidsplasser i hele vår nye kommune, også arbeidsplasser i butikk.

Både Vinterfestuka, VM-søknaden og skiløypa i Tøttadalen har kommet langt gjennom et samspill mellom det offentlige, private aktører og en formidabel dugnadsinnsats. Dugnadsånden i Narvik er et konkurransefortrinn som virkelig kan være nyttig for å snu en uheldig og negativ utvikling.

Taraldsvikjordet er et godt eksempel på mulighetene som finnes. Vi tror at utviklingen av næring vil tilføre kapital og infrastruktur som vil gjøre parken ytterligere tilgjengelig og tilrettelagt for besøk. Samtidig som det investeres for 35-40 millioner og vi får 15 nye arbeidsplasser.

Det er viktig å presisere at vår tomt på Taraldsvikjordet er ikke og har aldri vært en del av planene for Elvedalen. Tomten ligger opp mot E6 og en kommende trafikkmaskin når tunellen etableres. Tomten er regulert til næring og vårt oppdrag er således å legge til rette for at næringsaktører etablerer seg på denne tomten.

Som for alle prosjekter Narvikgården arbeider med vil vi også her ta med oss det tredje oppdraget: Tiltaket skal også kunne bidra til økt trivsel. Vi startet jobben med Taraldsvikjordet i 2016. Da ble forslaget om omsorgsboliger/butikk trukket med begrunnelse om at bygget ville bli for høyt – og at samspillet med parken i Elvedalen ikke var godt nok. Innspillene fra denne prosessen og de som nå er kommet har vi tatt hensyn til. Vi mener at tiltaket ikke vil forringe kvalitetene i Elvedalen.

  • En nærbutikk vil kunne bidra til at langt flere kan la bilen stå.
  • Høyden på butikken vil være cirka 7 meter og således lavere enn den tilgrensede boligbebyggelsen.
  • Bygget vil plasseres 20 meter fra vår tomtegrense til parken og 27 meter fra elva.
  • Skråningen ned mot Elvedalen kan forskyves. Høye forstøtningsmurer kan om ønskelig unngås.
  • Vi planlegger for en beplantningsplan rundt butikken som vil redusere både innsyn til parken og synlighet fra parken til butikken.
  • I forbindelse med en utbygging vil det investeres i bedre trafikale løsninger for myke trafikanter. Mer belysning og skikkelige fortau.

Det er etter vår vurdering fullt mulig å kunne utvikle denne næringstomten og parken sammen. Vi har også flere forslag vi gjerne diskuterer med Taraldsvik vel, beboere og andre med et engasjement for dette flotte området. Så håper jeg at vi sammen kan finne løsninger som blir så god at våre politikere kan ønske en næringsaktør velkommen til Narvik.

Jeg oppfordrer alle som ønsker informasjon, har synspunkter som ønskes meddelt eller har innspill til hvordan vi i Narvikgården kan bidra til etablering, trivsel og vekst om å ta kontakt. Jeg har kaffe og Unni har masse Twist.

Kommentarer til denne saken