Narvik våknet opp badet i snø. Så mye mer skal komme

Bråstopp for den varme Afrika-vinden.