Skoledagen går som normalt etter truslene: – Jeg tror ikke det blir noen skoleskyting

Elevene som Fremover har snakket med, tar truslene med ro. Tankene går likevel til lignende hendelser i USA.