Elevene frykter for skolekutt: – Utdanningssektoren er noe av det siste man burde kutte ned på

Skoletilbudet deres i Narvik kan med et pennestrøk forvitre.