Fylket vil ha VGS-linja i Narvik. Nå kjemper Vesterålen-politikere for å få den