Utdanningsetaten: Foreslår å legge ned to videregående linjer i Narvik

Utdanningsetaten inviterer i neste uke til innspillsmøte på grunn av kraftige innsparinger i Nordland. Foreslår å legge ned en rekke utdanningstilbud i Nordlands videregående skoler.

DEL

Nylig ble det kjent at Nordland fylkeskommune får 459 millioner kroner mindre i statlige overføringer. Det innebærer en kraftig innsparing på 170 millioner kroner i Nordlands utdanningstilbud innen 2022, ifølge en pressemelding fra Nordland fylkeskommune.

I Narvik kan Medier og kommunikasjon og Service og samferdsel legges ned i 2020. (Se liste nederst i saken).

Strammer inn

Årsaken til innstrammingen i utdanningstilbudene er at Nordland har hatt en større andel av elevmassen i ressurskrevende tilbud enn andre fylker, ifølge pressemeldingen. Endringer i utdanningstilbudet skal også gi et tilbud som stemmer bedre overens med dagens arbeidsmuligheter.

Ny struktur for Vg1-nivå skal tre i kraft høsten 2020 og vedtas i fylkesrådet og fylkestinget i desember.

Ny struktur medfører at antall yrkesfaglige utdanningsprogram går fra åtte til ti program i Norge.

– Fagfornyelsen vil føre til nye læreplaner i alle fag. I tillegg er det et mål å øke rekrutteringen til studiespesialisering, for å møte den delen av framtidens kompetansebehov som krever høgskole- og universitetsutdanninger. Her ligger Nordland lavt i forhold til nasjonalt snitt, skriver utdanningssjef Nina Ellingsen Høiskar i pressemeldingen.


Lover medvirkning

Neste uke inviterer Utdanningsetaten kommuner og arbeidsliv til innspillsmøte for å diskutere den nye skolestrukturen i Nordland. Der skal folk få komme med råd og innspill til utdanningssjefen.

– Vi inviterer svært bredt til innspillsmøter, der forslaget til ny tilbudsstruktur blir lagt fram. Vi ønsker en god drøfting regionalt, før saken behandles i fylkesrådet og fylkestinget i desember, skriver Høiskar i pressemeldingen.

Les også:

Også administrative sammenslåinger ved skoler vurderes.

– Vi starter nå et arbeid for å se på ulike alternativer. Også i dette arbeidet vil skolene selvsagt bli tett involvert, sier Høiskar.

Slik ser forslaget ut:

Studieforberedende program:

Det foreslås å opprette flere klasser med studiespesialisering. I stedet for å tilby så mange andre studieforberedende tilbud, vil vi tilby flere programfag til valg. Dette kan være programfag fra idrettsfag og andre studieforberedende program

Idrettsfag

Nordland høyt på andel idrettsfag, 7,6 %, det er tredje høyeste andel i landet. Tilbud foreslås redusert ved tre skoler av åtte skoler:

Friluftsliv ved Knut Hamsun – særlig dyrt tilbud. Legges ned.

Vurderes nedlagt ved Sandnessjøen, Fauske og Sortland

Kunst, design og arkitektur

Legges ned ved Polarsirkelen. Få søkere

Medier og kommunikasjon

Legges ned i Narvik. For mange studieprogram ved skolen ift. søkertall

Musikk, dans og drama

Dyre tilbud. Har ett tilbud innen musikk i hver region i dag. Kun fylkestilbud på drama og dans. Foreslås videreført.

Studiespesialisering

 • Tilbys på alle skolene. Vurdere om noen skoler bare skal ha Vg1, utfordring med mange tomme plasser på vg2 og Vg3. Utfordring å gi godt programfagstilbud på Vg2/ vg3.
 • Tilbudet i Steigen legges ned. Samle tilbudet på Oppeid.

Ny yrkesfagsstruktur – foreslåtte endringer på vg1-nivå:

Bygg- og anleggsteknikk (BA): Dagens struktur beholdes i hovedsak, men tilbudet foreslås nedlagt på Knut Hamsun (Oppeid) pga. svak rekruttering.

Elektrofag (EL): Struktur videreføres i hovedsak. Vurdere å redusere kapasiteten noe (73 % formidlet av søkerne til læreplass).

Helse- og oppvekstfag (HO): Struktur videreføres. Samle HO-tilbudene i Bodø på Bodø vgs. Mer effektiv drift og samling av fagkompetansen

Naturbruk (NA): Mange og dyre tilbud, må reduseres for å møte økonomiske rammer. Seks steder med Vg1 naturbruk i Nordland, utgjør ca. 5 %. Trøndelag 4 %, Hedmark 3,5 %, Møre og Romsdal ca. 3 %, Rogaland 2,5 %. Kun Hordaland på samme nivå som Nordland.

Foreslått nedlagt:

 • Legge ned Vg1 naturbruk avd. Hattfjelldal
 • Legge ned YSK Marine i Sandnessjøen
 • Forslag til diskusjon, ulike alternativer:
 • Naturbruk ved Kleiva legges ned, men tilbud opprettholdt på Øksnes og Lofoten
 • Naturbruk ved Kleiva opprettholdes, men nedlegging av fiske/fangst på Øksnes (fiske/fangst beholdes på Gravdal og Inndyr)
 • Legge ned fiske/fangst på Gravdal. Naturbruk ved Kleiva opprettholdes samt fiske/fangst på Øksnes.

Restaurant- og matfag (RM): For mange tilbud i forhold til rekruttering. 8 tilbud i dag, tre i sør, fire i nord og ett i Salten

 • Legge ned i Brønnøysund
 • Legge ned Vg1 RM i Øksnes (kryssløp til Fiske og fangst ikke lengre mulig)
 • Legge ned i Hadsel

Teknikk- og industriell produksjon (TIP)

Tilbys 13 steder i dag.

 • Legges ned ved Brønnøysund. Store investeringsbehov til ny TIP-hall ved fortsatt drift.
 • Legges ned ved Andøy vgs. svak søking. Videre utvikling av elektro med søknad om drone-tilbud.
 • Vurderes nedlagt ved Saltdal vgs., alternativt Design og håndverk (ett av tilbudene)

Design og tradisjonshåndverk:

 • Foreslås i første omgang ikke opprettet i Nordland. Smalt tilbud med liten læreplasstilgang.

IKT og medieproduksjon:

 • Innføres svært forsiktig med ett tilbud i hver region. Uavklarte kompetansekrav og utstyrsbehov.
 • Tilbys ved Brønnøysund, Bodin og Hadsel.

Salg, service og reiseliv:

 • Tilbys ved Sandnessjøen, Bodø, Sortland, Aust-Lofoten
 • Det gamle Service og samferdsel legges ned i Brønnøysund og Narvik

Frisør, – blomster- og interiørdesign:

 • I dag har seks skoler Design og håndverk. Frisør, – blomster- og interiørdesign legges til en skole i hver region.
 • Tilbys ved Bodin vgs., ved Narvik vgs. og ved Mosjøen vgs.
 • Det gamle Design og håndverk legges ned på Bodø vgs. og Hadsel.
 • Det gamle Design og håndverk vurderes nedlagt ved Saltdal vgs., alternativt til å legge ned TIP.

(Nordland fylkeskommune)

Artikkeltags