Bjørnfjell var et naturlig sted å besøke for filmfolk på rekognosering. Et besøk til general Dietls tidligere hovedkvarter gjorde inntrykk.

Tar med «Slaget om Narvik» til filmfestivalen i Cannes

TV-serien «Slaget om Narvik» blir realisert. Etter alt å dømme blir den både større og dyrere enn først antatt.
Publisert