I ordningen vil abonnentene kunne levere inntil seks kubikkmeter grovavfall i året uten å betale noe ved levering. Ordningen forutsetter imidlertid at renovasjonsgebyret økes noe.

HRS, som håndterer renovasjonen i kommunen har beregnet at renovasjonsgebyret økes med 150 kroner. Den øvrige merkostnaden ved etableringen av ordningen skal finansieres via HRS' selvkostfond.

I vedtaket i bystyret tok man imidlertid ikke stilling til gebyrspørsmålet. Det er kun prinsippet om at det skal være såkalt gratis å levere grovavfallet på Djupvik. Størrelsen på en eventuell enrding i renovasjonsgebyret vil først bli tatt stilling til i forbindelse med høstens budsjettbehandling.

HRS har beskrevet grovavfall som alt fra madrasser, sofaer og kjøkkeninnredninger til hageavfall og mindre mengder treverk fra renovering.