Sykefraværet i Narvik kommune har lenge vært bekymringsfullt høyt, ikke minst er tallene fra Furumoen sykehjem særdeles urovekkende med nærmere 20 prosent sykefravær. Det føles utrolig merkelig at de som sitter med så stort økonomisk ansvar og med myndighet til å ta tak i problemet, ikke bare er fritatt fra kritiske spørsmål, men også fra å gjøre noe med det enorme kostnadsproblemet sykefraværet utgjør.

Merkelig er det at heller ikke Fremover graver litt i de millionkostnadene sykefraværet i Narvik kommune utgjør.

7. januar hadde Fremover et oppslag med sektorleder for helse og omsorg i Gratangen, Hege Olsen Richardsen, som fortalte at sykefraværet i deres kommune var nede på 3,8 prosent i siste kvartal 2017 og 5,2 prosent for hele året, altså en fjerdedel av hva Narvik kommune kan vise til. Gratangens sektorleder Richardsen viser til en rekke tiltak kommunen har iverksatt og fått både ansatte og politikere til å jobbe sammen for å skape positive holdninger og økt forståelse for hverandres roller og oppgaver.

LES OGSÅ:

Det har i Narvik tidligere fremkommet blant annet om Furumoen sykehjem, hvor sykefraværet er høyest, at det skyldes et ledelsesproblem. Her sitter det altså ledere og krampholder seg i sine taburetter så knokene hvitner uten å ta sitt ansvar, enten gjøre jobben sin eller forlate. Sitter de kanskje å sender e-post til hverandre med smilefjes for å oppmuntre hverandre til ikke å stille kritiske spørsmål om det høye og kostnadsdrivende sykefraværet?

Min anbefaling i første omgang; lær av Gratangen!