Undersøkelse konkluderer at miljøfartsgrense ikke har noen effekt

I vår ble det innført miljøfartsgrense på Fagernesveien. I en undersøkelse gjort i Oslo, konkluderes det at miljøfartsgrense ikke har noen effekt på miljøet.

I vår ble det innført miljøfartsgrense på Fagernesveien. I en undersøkelse gjort i Oslo, konkluderes det at miljøfartsgrense ikke har noen effekt på miljøet. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

I Narvik ble det innført midlertidig miljøfartsgrense på Fagernes. Nå er det permanent 40-sone mellom Fagernes og Sjøbakken.

DEL

En fersk masteroppgave fra Norsk Handelshøyskole (NHH) har undersøkt effekten av såkalt miljøfartsgrense i hovedstaden.

Konklusjonen er at miljøfartsgrenser ikke har effekt på lokal luftforurensing, skriver TV2.

Andre tiltak

«Våre funn innebærer at beslutningstakere må vurdere andre tiltak enn hastighetsbegrensninger for å forbedre lokal luftkvalitet», heter det i oppgaven.

Masterstudentene har studert effekten av miljøfartsgrensen i Oslo fra 2004 til 2015.

Miljøfartsgrensen reduserer fartsgrensen til 60 km/t på bestemte strekninger i vintersesongen, og ble i år innført fra 1. november.

Lovpålagt

«Bruk av miljøfartsgrensa er et ledd i å innfri lovpålagte grenseverdier for svevestøv. Tiltaket gir bedre luftkvalitet og er et tiltak som gagner Oslos befolkning, særlig de som opplever store helseplager forårsaket av veistøv.».

Dette skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

På Fagernesveien ble farta redusert fra 50 til 40 km/t nettopp på grunn av støvplagen i bysentrum.

Koster dyrt

Ifølge masterstudien taper Oslo samfunnsøkonomisk rundt 30 millioner kroner hver vinter miljøfartsgrense innføres. Det er fordi kjøretøy bruker lenger tid på reisen enn vanlig, skriver TV2.

– Vi har beregnet at 60.000 biler i gjennomsnitt bruker 40 sekunder mer. Med en timepris som tar utgangspunkt i hva en norsk arbeider sitter igjen med etter skatt, og der vi regner halvannen person pr. bil, havner vi på 30 millioner kroner i året, sier førsteamanuensis og veileder Torfinn Harding ved NHH til Aftenposten.

Uenig

Statens vegvesen mener imidlertid at miljøfartsgrensen har en effekt på miljøet.

– Det foreligger en rekke studier fra ulike forskere fra ulike land som viser sammenheng mellom fart og produksjon av svevestøv, sier Karl Idar Gjerstad til TV 2.

Vegvesenet sier de likevel vil se nærmere på masteroppgaven som hevder miljøeffekten er null.

– Statens vegvesen er alltid interessert i ny kunnskap. Vi vil lese denne studien og vurdere resultatene sammen med eksisterende kunnskap omkring tiltaket, sier Gjerstad.

Saken har blitt rettet. I den første utgaven viderebrakte Fremover en feil som sto i både masteroppgaven og Aftenpostens artikkel som Fremover siterte.

I den opprinnelige versjonen av artikkelen sto det at den samfunnsøkonomiske kostnaden for Oslo er på 4 milliarder kroner i året. Det korrekte er 30 millioner kroner i året.

Mer om regnefeilen kan du lese på bransjenettstedet Medier24.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken